Šta je PayPal?

Pejpal (engl. PayPal) je internet orijentisana kompanija koja omogućava da se uplate i novčani prenosi obavljaju u potpunosti preko Interneta. Pejpal je započeo kao alternativa tradicionalnim „papirnim“ metodama kao što su čekovi i novčani ugovori.

Pejpal je vrsta „klijent-klijentu“ (engl. person-to-person, P2P) usluge. P2P način plaćanja omogućava bilo kome, ko ima imejl adresu, da pošalje novac nekom drugom ko takođe ima imejl-adresu. Inicijalizator transakcije preko Pejpala se mora prvo registrovati na Pejpal stranicama, te zatim prebaciti određenu svotu novca na svoj korisnički račun. Novčani iznos se može prebaciti direktno sa tekućeg računa banke ili koristeći kreditne/debitne kartice. Primatelj Pejpal transfera može zatražiti ček od Pejpala, može otvoriti svoj korisnički račun, ili može zatražiti prenos sredstava na svoj račun u banci. Pejpal je primer posrednika u plaćanju koji olakšava i omogućava svetsku internet ekonomiju.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: