Šta je Inverter klima?

Jednostavno rečeno – inverter klima je uređaj koji leti hladi, a zimi mogu efikasno da greju.

Reč je o naprednim aparatima kod kojih motor koji pokreće kompresor ima promenljivu brzinu. Zato kompresor može da radi sa manjim ili većim kapacitetom. Kod klasičnih klima uređaja to nije slučaj – kompresor ili radi punim kapacitetom ili je isključen, odnosno kada postigne željenu temperaturu potpuno se isključuje. 

S druge strane, kod inverter klima kompresor može da radi slabijim kapacitetom i postepeno dozira hlađenje ili dogrevanje prostorije. Punim kapacitetom kompresor će raditi tek kada je potrebno trenutno hlađenje ili zagrevanje prostorije. Zahvaljujući tome, inverterski uređaji troše 30 odsto manje energije od klasičnih klima  uređaja, dok obezbeđuju isti učinak.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: