Šta je hematopoeza?

Hematopoeza je proces stvaranja krvnih ćelija u organizmu. Ovaj proces se odvija u koštanoj srži i odgovoran je za proizvodnju tri glavne vrste krvnih ćelija: eritrocita (crvenih krvnih zrnaca), leukocita (belih krvnih zrnaca) i trombocita (krvnih pločica). Hematopoeza počinje od hematopoetskih matičnih ćelija, koje imaju sposobnost da se diferenciraju u različite vrste krvnih ćelija. Proces diferencijacije je strogo regulisan različitim faktorima rasta i signalnim putanjama. Normalna hematopoeza je ključna za održavanje adekvatnog broja krvnih ćelija, što je neophodno za efikasnu funkciju imunološkog sistema, transport kiseonika i zaštitu od krvarenja. Poremećaji u hematopoezi mogu dovesti do različitih hematoloških oboljenja, uključujući anemiju, leukemiju i druge poremećaje krvnih ćelija.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: