Šta je Transkriptomika?

Transkriptomika je grana molekularne biologije koja se bavi proučavanjem transkriptoma, kompleta svih RNA molekula, uključujući mRNK, tRNK, rRNK i nekodirajuće RNA, proizvedenih u određenoj ćeliji ili populaciji ćelija. Ova disciplina koristi visokopropusne tehnike, kao što su sekvenciranje nove generacije, za istraživanje izražavanja gena na molekularnom nivou. Transkriptomika pomaže u razumijevanju funkcija gena, kako se geni regulišu, i kako njihove interakcije utiču na biološke procese i bolesti. Ova analiza je ključna za identifikaciju genetskih markera bolesti, razvoj ciljanih terapija i razumijevanje kompleksnih odgovora ćelija na različite uslove.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: