Šta je Geoinformatika?

Geoinformatika je naučna disciplina koja se bavi prikupljanjem, analizom, interpretacijom, distribucijom i upotrebom geografskih informacija. Ona objedinjuje aspekte geografije, informatike i kartografije, koristeći tehnologije kao što su geografski informacioni sistemi (GIS), daljinska detekcija, kartografija i globalni pozicioni sistemi (GPS). Geoinformatika se koristi za rješavanje kompleksnih problema u različitim oblastima kao što su urbanističko planiranje, upravljanje prirodnim resursima, ekologija, geologija, i krizni menadžment. Kroz analizu geoprostornih podataka, stručnjaci mogu da predvide trendove, planiraju infrastrukturne projekte, prate promene u okolini, i efikasno reaguju u slučajevima prirodnih i antropogenih katastrofa.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: