Šta je Hemostaza?

Hemostaza je proces koagulacije krvi koji se aktivira kada je oštećen krvni sud, čime se sprečava krvarenje. Ovaj kompleksan proces uključuje niz koraka koji počinju vazokonstrikcijom (sužavanjem krvnih sudova) da se smanji protok krvi na mestu povrede. Zatim slede faze stvaranja trombocitnog čepa i koagulacioni kaskada, koji dovode do formiranja stabilnog fibrinskog ugruška. Hemostaza uključuje balans između faktora koagulacije i antikoagulacije u krvi, kako bi se osiguralo da ugrušak ne postane prevelik. Poremećaji hemostaze mogu dovesti do prekomernog krvarenja, kao kod hemofilije, ili do prekomerne koagulacije, što može izazvati trombozu. Proučavanje hemostaze je ključno u razumevanju i lečenju raznih krvnih poremećaja i stanja.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: