Šta je IP adresa?

Svaki uređaj povezan sa internetom ima IP (Internet Protocol) adresu. IP adresa je slična našem telefonskom broju. Naš telefonski broj je jedinstveni skup brojeva koji određuje naš telefon tako da nas drugi ljudi mogu zvati.

Slično ovome, IP adresa je jedinstveni skup brojeva koji određuju naš računar tako da može da šalje i da prima podatke sa drugih računara. Sastoji se od niza brojki odvojenih tačkama i izgleda otprilike ovako: 198.179.0.110.

 Taj broj pomaže pri povezivanju uređaja na internet i razmeni podataka. Međutim, s obzirom na to da su svuda oko nas, hakeri lako mogu da zloupotrebe IP adrese kako bi učinili neke nedozvoljene radnje.

U zavisnosti od internet veze, IP adresa može biti uvek ista pri konekciji (takozvana statička IP adresa) ili različita pri svakoj novoj konekciji (dinamička IP adresa). Kako bi se koristila dinamička IP adresa, mora da postoji server koji pruža adresu. IP adrese se uobičajeno daju kroz servis koji se zove DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Internet adrese su potrebne ne samo za jedinstveno nabrajanje domaćinskih interfejsa, već i za svrhe rutovanja, pa je veliki broj njih uvek nekorišćen ili rezervisan.

Jedan isti uređaj (na primer računar) može imati više priključaka na mrežu (više mrežnih kartica), pa u tom slučaju može imati i više IP adresa (ali samo jedna po kartici).

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: