Šta je Entropija?

Entropija je koncept iz termodinamike i statističke fizike koji opisuje stepen nereda ili nasumičnosti u sistemu. U termodinamičkom kontekstu, entropija je mera neupotrebljive energije u zatvorenom sistemu i ključna je za razumevanje drugog zakona termodinamike, koji kaže da se entropija univerzuma uvek povećava. U statističkoj fizici, entropija se koristi za kvantifikaciju neizvesnosti ili informacija koje nedostaju o stanju sistema. Ovaj koncept je takođe primenjen u različitim oblastima, kao što su informaciona teorija, gde opisuje količinu informacija potrebnu za opisivanje stanja sistema, i u teoriji haosa, gde se bavi predviđanjem i razumevanjem kompleksnih sistema.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: