Šta je Ezoterija?

Ezoterija je jedan vid učenja i znanja koje je bilo „tajno“ i koje je prenošeno na uži krug sledbenika i učenika, posebno u filozofiji, te je poreklom iz grčkog jezika, i ima jasno značenje „tajni nauk“ ili tajna veština.

Naime, reč potiče od grčkog pojma ezothero, u prevodu „unutrašnji, tajni, lični“, i odnosi se na ono što nije namenjeno da se deli sa svakim i da se kao veština ili znanje prenese na neke široke narodne mase, već se mora preneti samo na one koji u nešto jasno veruju i ostaje u „užem krugu“, kao svojevrsna tajna i simbol jedne vrste poverenja među sledbenicima.

Danas se smatra da je ezoterija skup znanja i učenja koja se bave onim vidljivim i nevidljivim, jasnim ili nejasnim značenjima i saznanjima, ali koja su unutrašnja i usko određena nečijim ličnim stavovima i shvatanjima, te su vrlo poverljiva i prekrivena velom tajne, u potrebi da se očuva doktrina i da se sačuva posebnost nečega što je naučeno i stečeno.

Tako je došlo i do činjenice, da se ezoterija smatra nekom vrstom tajnog pre svega religijskog učenja, a pre svega u istraživanju unutrašnje spoznaje i rasvetljavanja misterioznog i duhovnog i ne tako retko se smatra da su zbog užeg kruga sledbenika u pitanju organizacije koje su sinonim današnjim sektama.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: