Šta je Ksenobiotik?

Ksenobiotik je hemijska supstanca koja nije prirodno prisutna u organizmu ili koja se javlja u višim koncentracijama nego u normalnim uslovima. Ovo uključuje lekove, toksine, zagađivače i druge veštačke hemikalije. Ksenobiotici mogu imati različite efekte na biološke sisteme, često zahtevajući detoksikaciju i metabolizam kroz ćelijske procese. Jetra igra ključnu ulogu u metabolizmu ksenobiotika, transformišući ih u manje toksične i rastvorljivije oblike za eliminaciju. Studije ksenobiotika su važne u toksikologiji, farmakologiji, i ekološkoj hemiji, pružajući uvid u interakcije između hemijskih supstanci i bioloških sistema. Razumevanje kako ksenobiotici utiču na zdravlje i okolinu je od suštinskog značaja za javno zdravlje i zaštiti okoline.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: