Šta je Fitopatologija?

Fitopatologija je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem bolesti biljaka i načina na koji se one šire. Ovaj vid patologije fokusira se na dijagnozu i kontrolu bolesti koje utiču na biljke, uzrokovane gljivicama, bakterijama, virusima, nematodama, te abiotičkim faktorima poput zagađenja i klimatskih uslova. Fitopatolozi istražuju metode za prevenciju i lečenje ovih bolesti, čime doprinose zaštiti biljaka i očuvanju poljoprivrednih usjeva. Ova disciplina igra ključnu ulogu u održivoj poljoprivredi i zaštiti životne sredine, te u osiguranju sigurnosti i obilja hrane.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: