Šta je Entomologija?

Entomologija (od grč. ἔντομος, bukvalno prevedeno „koji je izdeljen ili segmentisan“, tj. „insekt”; i grč. -λογία, nauka) je biološka nauka koja se bavi proučavanjem insekata. Entomologija je nauka određena taksonom, tako da se u okviru nje mogu proučavati morfologija, anatomija, sistematika, ekologija, biologija ponašanja, sociobiologija i ostale biološke discipline. Naučnik koji se bavi entomologijom naziva se entomolog.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: