Šta je Bioinženjering?

Bioinženjering je multidisciplinarno polje koje kombinuje principe inženjerstva sa biološkim naukama radi razvoja tehnologija i sistema primenjivih u medicini, poljoprivredi, i zaštiti okoline. Ovo polje uključuje dizajn i razvoj biomedicinskih uređaja, biomaterijala, bioinformatičkih sistema, i genetski modifikovanih organizama. Bioinženjering ima ključnu ulogu u razvoju medicinskih implantata, dijagnostičkih uređaja, terapija na bazi ćelija i tkiva, kao i u poljoprivrednim inovacijama poput otpornih useva. Ova disciplina teži unapređenju zdravlja ljudi, održivosti poljoprivrede i zaštiti okoline, te je ključna za buduće tehnološke inovacije.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: