Turizam

Ekoturizam je oblik turizma koji naglašava odgovorno putovanje u prirodne oblasti, konzervaciju okoline i poboljšanje dobrobiti lokalnog stanovništva. Cilj…
Viza je dokument, kojim se daje dozvola ulaska, boravka ili tranzita stranog državljanina na teritoriji određene države, koja mu…