Svemir

Kvazarna zvezda, poznata i kao kvazar, je izuzetno svetao i udaljen objekat u svemiru. Kvazari su jedni od najsjajnijih…
Radioastronomija proučava zračenja sa talasnim dužinama većim od približno jednog milimetra. Radioastronomija se razlikuje od većine drugih oblika posmatračke…