Tehnologija

Virtuelna stvarnost (VS) je napredna tehnologija koja korisnicima omogućava da iskuse i interaguju sa računarski generisanom okruženjem koje je…
Jotabajt je jedinica za merenje digitalne informacije, koja predstavlja jedan trilion (10^24) bajtova. Ova jedinica pripada sistemu SI (međunarodni…
Web Dizajn je proces kreiranja i održavanja web stranica. Uključuje aspekte kao što su grafički dizajn, korisničko iskustvo, optimizacija…
API (engl. Application Programming Interface — programski interfejs aplikacije) interfejs je za programiranje koji definiše načine na koje aplikacije…