Šta je Svetlosna Godina?

Svetlosna godina je udaljenost koju svetlost prevali za jednu godinu. Potrebno je istaći da je svetlosna godina jedinica za rastojanje, a ne za vreme. Za brze proračune se brzina svetlosti smatra jednakom 3×108 m/s, a s obzirom da u jednoj godini ima 60×60×24×365 = 31.536.000 sekundi, koristeći formulu s = v * t se izračunava približna svetlosna godina – 9.460.800.000.000.000 metara. 

Ipak za potpun proračun bi trebalo uzeti u obzir da astronomska godina (sunčeva godina) ima 365 dana, 5 sati, 48 minuta i 45 sekundi, pa je broj sekundi u godini u stvari 31.556.925. U tom slučaju svetlosna godina iznosi 9.460.528.112.671.650 metara.[6]

Često se u astronomiji umesto svetlosne godine upotrebljava jedinica slične veličine, parsek. Jedna svetlosna godina iznosi 0.307 parseka.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: