Šta je Masovna komunikacija?

Masovna komunikacija je organizovano i institucionalizovano prenošenje svih oblika informacija pomoću savremenih sredstava komunikacije. Zbog moći informacije, na formiranje javnog mnjenja i usmeravanja velikog broja korisnika u željenom pravcu, smatra se da masovna komunikacija ima ogromnu snagu koju kontrolišu određeni centri moći. Iz navedenih razloga, preduzimaju se odgovarajuće mere kontrole i usmeravanja mas-medija formiranjem posebnih javnih servisa koji imaju manje propagandnu, a više opšteobrazovnu i civilizacijsku ulogu.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: