Šta je Tropizam?

Tropizam je rast ili pokret biljke ili drugih organizama kao odgovor na spoljašnji stimulus kao što su svetlost, gravitacija ili hemijski stimuli. Postoje različiti tipovi tropizama, uključujući fototropizam (odgovor na svetlost), gravitropizam (odgovor na gravitaciju) i kemotropizam (odgovor na hemijske supstance). Tropizam je bitan za biljke jer im pomaže da optimizuju svoj rast u skladu sa okruženjem, na primer, usmeravajući svoje listove prema svetlosti ili korenje prema izvorima vode i hranljivih materija.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: