Šta je Toksikologija?

Toksikologija je nauka koja proučava negativne efekte hemikalija na živa bića i ekosisteme. Toksikolozi istražuju kako hemijske supstance interaguju sa biološkim sistemima, kako doziranje utiče na toksičnost, i kako se mogu prevenirati ili tretirati otrovanja. Ova disciplina je ključna za javno zdravlje, regulaciju hemikalija, i razvoj bezbednih farmaceutskih proizvoda.

Toksikološka istraživanja su ključna za razumevanje uticaja zagađivača kao što su teški metali, pesticidi, i industrijski otpad na zdravlje ljudi i okoline. Toksikologija igra ključnu ulogu u regulisanju bezbednosti hrane i lijekova. Takođe, forenzička toksikologija je važna u krivičnim istragama i pravosuđu.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: