Šta je Terarijum?

Dom gmizavaca i vodozemaca u kućnim uslovima naziva se terarijum.

Terarijum uvek mora uravnoteženo imitirati prirodno stanište vrste koja u njemu živi. U prodavnicama opreme za kućne ljubimce postoji veliku izbor terarijuma različitih dimenzija i oblika. Izbor zavisi od vrste koja će u njemu živeti i njenih zahteva u pogledu uslova držanja, prostora i sigurnosti. Osnovna podela terarijuma je na arborealne i terestrijalne. 

Kod arborealnih je visina najduža stranica. Najpogodniji su za arborealne vrste, tj. za one vrste koje žive na drveću. Kod terestrijalnih je dužina ili širina najduža stranica. Sama visina u slučaju ovih terarijuma nije najbitnija dimenzija za životinju koja se u njemu čuva. Najpogodniji su za kopnene vrste. 

Terarijumi se mogu izrađivati od različitih materijala kao što su staklo, metal, drvo i pločasti materijali. 

Kako životinja raste, zahtevaće sve veći prostor. 

Obavezni deo svakog terarijuma je odgovarajući poklopac, jer gmizavci mogu lako izaći iz terarijuma i sakriti se negde u kući ili pobeći. Lampe i termometri su takođe nepohodan deo terarijuma. Gmizavcima i vodozemcima je toplota jedan od najvažnijih faktora za opstanak. 

S obzirom na to da nemaju konstantnu temperaturu tela, neohodno je da temperatura u terarijumu varira oko 30 stepeni kako ne bi došlo do pregrejavanja.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: