Šta je Tehnokratija?

Tehnokratija je društvo koje vode naučnici i tehnokrate. Tehnokratskim organizacijama smatraju se one organizacije koje svoje odluke zasnivaju na naučnim i tehnološkim otkrićima i saznanjima pre nego na sociopolitičkim, te ih ne zanima preterani uticaj mera na društveni, već samo tehnološki napredak. Ovaj sistem je eksplicitno u suprotnosti sa predstavničkom demokratijom, idejom da bi izabrani predstavnici trebalo da budu primarni donosioci odluka u vladi iako ne podrazumeva nužno eliminacija izabranih predstavnika. Donosioci odluka se biraju na osnovu specijalizovanog znanja i učinka, a ne na osnovu političkih opredeljenja, parlamentarnih veština ili popularnosti.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: