Šta je Ribozom?

Ribozom je mikroskopska struktura unutar ćelija koja ima ključnu ulogu u sintezi proteina. Oni čitaju genetičke informacije iz RNA i prema njima sastavljaju proteine, povezujući amino kiseline. Ribozomi se nalaze u svim živim ćelijama, uključujući bakterije, biljke i životinje. Sastoje se od dve podjedinice, jedne veće i jedne manje, koje su sastavljene od ribozomalne RNA i proteina. Istraživanje ribozoma je ključno za razumevanje ćelijske biologije i genetske ekspresije. Otkrića vezana za ribozome su doprinela razvoju antibiotika i lekova za tretiranje raznih bolesti.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: