Šta je Pangea?

Pangea je drevni superkontinent koji je postojao tokom kasnog paleozoika i rane mezozojske ere, pre oko 335 do 175 miliona godina. Ovaj gigantski kopneni masiv uključivao je skoro sve današnje kontinente, koji su bili spojeni u jednu ogromnu kopnenu masu. Pangea se okruživala ogromnim okeanom poznatim kao Panthalassa. Koncept Pangee razvijen je kroz teoriju tektonike ploča i kontinentalnog pomaka, koju je u početku predložio Alfred Wegener u ranom 20. veku. Razdvajanje Pangee u manje kontinente, što je proces koji se nastavlja i danas, ima značajan uticaj na klimu, morske struje, evoluciju života i raspored kopnenih masa na Zemlji.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: