Šta je Neuronauka?

Neuronauka je široka biološka oblast koja se bavi naučnim istraživanjima nervnog sistema. Predmet istraživanja neuronauka su struktura, funkcije, genetika i evolucija, razviće, biohemija, fiziologija, farmakologija i patologija nervnog sistema.

Tradicionalno, neuronauke se svrstavaju u biologiju. Skorašnja presijecanja interesovanja mnogih naučnih oblasti i disciplina, uključujući kognitivnu i neuropsihologiju, informatiku, statistiku i fiziku, dovela su do širenja zadataka neuronauka. Tako one danas uključuju svako naučno i sistematsko, eksperimentalno i teorijsko istraživanje nervnog sistema. Metodologije koje koriste neuronaučnici obuhvataju analizu biohemijskih procesa i genetičke analize dinamike individualnih nervnih ćelija i njihovih molekulskih sastojaka, do vizuelnog predstavljanja perceptualnih i motornih procesa u mozgu.

Neuronauke čini veliki broj disciplina koje su od značaja za izučavanje fenomena ponašanja. To su:

  • neuroanatomija – izučava strukturu nervnog sistema;
  • neurofiziologija – proučava funkcije nervnog sistema;
  • neurohemija – izučava hemijske osnove nervne aktivnosti;
  • neuroendokrinologija – izučava interakciju nervnog i endokrinog sistema;
  • neuropatologija – bavi se poremećajima nervnog sistema;
  • neurofarmakologija – izučava učinak lekova odnosno farmakološki aktivnih supstanci na funkcionisanje nervnog sistema;
  • bihevioralna neuronauka – izučava celokupno ponašanje jedinke;
  • kognitivna neuronauka – proučava aktivnost moždanih struktura prilikom odigravanja mentalnih procesa.

Analiza i studija mozga je od velike važnosti za razumijevanje i shvatanje načina na koje percipiramo i obavljamo interakcije sa okolinom i posebno, na koje se sve načine ljudsko iskustvo i ljudska biologija međusobno uslovljavaju.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: