Šta je Napalm?

Napalm je zapaljiva smeša gelirajućeg agensa i isparljive petrohemikalije (obično benzin (petrol) ili dizel-gorivo). Naziv je portmanto imena dva konstituenta, originalnih agenasa za zgušnjavanje i geliranje: koprecipitiranih aluminijumskih soli naftenske i palmitinske kiseline. Napalm B je modernija verzija napalma (u kojoj se koriste stirenski derivati) i, mada je izrazito razlikuje po svojoj hemijskoj kompoziciji, on se često naziva jednostavno „napalm”.

Napalm je bio originalno razvijen 1942. godine u tajnoj laboratoriji pri Harvardskom univerzitetu. Za njegov razvoj je zaslužan tim koji je predvodio hemičar Luis Fiser u okviru Službe za hemijsko ratovanje Sjedinjenih Država.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: