Šta je Reljef?

Reljef je kompleks oblika (udubljenja, uzvišenja, ravnice) tla nastalih pod uticajem endogenih (unutrašnih) i egzogenih (spoljašnjih) sila. Izgled i odlike reljefa određuju klimu, mikroklimu, specifičnost zemljišnog pokrivača, zastupljenost određenih vrsta vegetacije…

Geomorfologija je nauka o postanku i razvitku oblika u reljefu Zemljine površine, i bavi se prikupljanjem kvalitativnih i kvantitativnih parametara o terenu, registruje pojavne morfološke oblike i bavi se utvrđivanjem razloga njihovog nastanka, te daje kvalitetne podatke potrebne za izučavanje istorije stvaranja terena.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: