Šta je Nanomedicina?

Nanomedicina je grana medicine koja koristi nanotehnologiju za dijagnostiku, lečenje i prevenciju bolesti. Nanomedicinske primene uključuju upotrebu nanočestica za ciljano dostavljanje lekova, terapiju genima i regenerativnu medicinu. Nanočestice omogućavaju bolju biodostupnost lekova i smanjuju nuspojave, ciljajući specifično obolela tkiva ili ćelije. Takođe, nanomedicina istražuje upotrebu nanorobota za mikrohirurgiju i precizne medicinske intervencije. Ova disciplina obećava revolucionarni napredak u tretmanu kompleksnih stanja poput karcinoma, srčanih bolesti i neurodegenerativnih poremećaja. Nanomedicina je u stalnom razvoju, tehnologija koja teži spajanju medicinskih znanja i nanotehnoloških inovacija.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: