Šta je Javno-Privatno Partnerstvo?

Javno-Privatno Partnerstvo (JPP) je saradnja između javnog i privatnog sektora u cilju realizacije projekata ili pružanja usluga koje su inače u domenu javnog sektora. JPP omogućava deljenje rizika, resursa i stručnosti između javnog i privatnog sektora, često dovodeći do efikasnijih i inovativnih rešenja.

JPP se koristi u različitim sektorima, uključujući infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje i javne usluge. Ovaj model omogućava bržu implementaciju projekata i pristup inovativnim rešenjima. JPP može biti složen u smislu ugovaranja i upravljanja, zahtevajući jasno definisanje uloga i odgovornosti.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: