Šta je Fotobiologija?

Fotobiologija je naučna disciplina koja proučava interakciju svetlosti sa biološkim organizmima. Fokusira se na razumevanje kako različiti oblici svetlosti, uključujući vidljivu svetlost, ultraljubičastu i infracrvenu, utiču na žive organizme, od mikroorganizama do biljaka i životinja. Fotobiologija istražuje procese kao što su fotosinteza, vid, fototropizam i efekti UV zračenja na kožu. Ova disciplina ima široku primenu u poljoprivredi, medicini, ekologiji i biotehnologiji. Fotobiologija igra ključnu ulogu u razumevanju kako svetlost utiče na zdravlje i ponašanje organizama i koristi se za razvoj novih tretmana i tehnologija u oblastima poput fototerapije i održive poljoprivrede.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: