Šta je Citokininska oluja?

Citokininska oluja je pojam koji se koristi u imunologiji za opis ekstremnog imunološkog odgovora u kome postoji prekomerna proizvodnja citokina, proteina koji su ključni za signalizaciju u imunološkom sistemu. Ova pojava može biti izazvana raznim patološkim stanjima, uključujući teške infekcije, kao što je SARS-CoV-2 virus koji izaziva COVID-19. Tokom citokininske oluje, imunološki sistem nekontrolisano oslobađa citokine u krvotok, što dovodi do jakih upalnih reakcija koje mogu uzrokovati oštećenja tkiva, multiorgansku disfunkciju i u težim slučajevima smrt. Razumevanje citokininske oluje je od suštinske važnosti za razvoj tretmana za teške infekcije i autoimune bolesti, gde je cilj supresija ili modulacija ovog prekomernog imunološkog odgovora.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: