Šta je Biorazgradivi Otpad?

Biorazgradivi otpad je u stvari kuhinjski otpad ili bolje rečeno, ostaci od pripreme hrane i vrtni ili zeleni otpad. Biorazgradivi otpad čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrlo je vredna sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta.

U biorazgradivi otpad spada sva odbačena i neiskorištena hrana te njezine sirovine kao i nusproizvodi.

Biootpad se biološki prerađuje na mestu njegovog nastanka kompostiranjem, odnosno nakon što obavimo razvrstavanje otpada.

Od biorazgradivog otpada se proizvodi kompost, a kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja.

Kompostiranje treba primijeniti gdje god je to moguće.

Povrtnjaci, rasadnici, parkovi, zelene površine, poljoprivredna, stočarska i šumarska gazdinstva, tržnice, sve su to mesta gdje se biootpad prikuplja i koristi.

U domačinstvima, sve što spada u biorazgradivi otpad odlažemo u posude od oko 10 l, s poklopcem, te praznimo barem jednom u 3 dana. Smanjenje količine otpada, nastalog iz hrane, možemo postići planiranjem kupovine i proverom datuma kupljenih namirnica.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: