Šta je Astronomska Jedinica?

Astronomska jedinica (AJ) (engl. astronomical unit (AU); simbol: au ili ua) mera je za udaljenost jednaka prosečnoj udaljenosti Zemlje od Sunca. Danas prihvaćena mera za AJ je 149.597.870.691 metara (približno 149.600.000 km). 

Ovo rastojanje dobija se jednostavnim računom uzimajući u obzir da nam je paralaksa Sunca poznata (tj. možemo je izmeriti) i iznosi oko 8,794145 lučnih sekundi. Koristi se često u astronomiji za međuplanetska rastojanja, tj. u okviru Sunčevog sistema ili drugih planetarnih sistema. 

Za međuzvezdana rastojanja koriste se veće jedinice, svetlosna godina i parsek.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: