Šta je Bandaš?

Bandaš je termin koji se tradicionalno koristi u ruralnim zajednicama za označavanje vođe grupe ili bande, posebno u kontekstu poljoprivrednih ili radničkih kolektiva. U nekim regionima, bandaš može biti i vođa muzičke ili folklorne grupe. U savremenom govoru, reč bandaš može imati i negativnu konotaciju, odnosno može se koristiti za označavanje vođe bande u kriminalnom […]

Šta je Atar?

Atar je termin koji se koristi u agrarnom kontekstu, posebno na Balkanu, i označava obradivo zemljište ili polje. Reč “atar” ima slovensko poreklo i često se povezuje sa ruralnim pejzažima, poljoprivredom i tradicionalnim načinom života. Atar nije samo fizički prostor, već i simbolizuje vezu ljudi sa zemljom, poljoprivredne tradicije i kulturno nasleđe. U mnogim seoskim […]

Šta je Aršin?

Aršin je stara mera za dužinu, koja se tradicionalno koristila u mnogim zemljama, uključujući Rusiju, Otomansko carstvo, i na Balkanu. Dužina aršina varirala je od mesta do mesta, ali je obično bila oko 75 centimetara. Aršin se koristio u trgovini, zanatstvu i građevinarstvu, pre nego što su uvedeni moderni metrički sistemi merenja. Iako je danas […]

Šta je Arenda?

Arenda je pojam koji se koristi za označavanje zakupa ili iznajmljivanja, posebno zemljišta ili imovine. Termin potiče iz francuskog jezika (rente), a koristi se u mnogim evropskim jezicima, uključujući i one na Balkanu. Arenda se odnosi na sporazum između dve strane, gde jedna strana (arendator) dobija pravo da koristi zemljište, objekte ili druge resurse koji […]

Šta je Budak?

U srpskom jeziku, “budak” je termin koji se koristi u više značenja. U doslovnom smislu, može označavati alat sličan motici, koji se koristi u poljoprivredi. U prenesenom značenju, “budak” se može koristiti za označavanje osobe koja je u potčinjenom, teškom ili neslobodnom položaju, često u kontekstu teškog rada ili socijalne nepravde.

Šta je Agroekologija?

Agroekologija je pristup poljoprivredi koji kombinuje aspekte ekologije i održive poljoprivrede. Ovaj pristup se fokusira na stvaranje poljoprivrednih sistema koji su produktivni, održivi i koji su u skladu sa prirodnim ekosistemima. Agroekologija podstiče korišćenje lokalno prilagođenih useva, očuvanje biodiverziteta, korišćenje prirodnih ciklusa i procesa te minimiziranje upotrebe hemijskih đubriva i pesticida. Cilj je stvaranje poljoprivrednih […]