Šta je Agroekologija?

Agroekologija je pristup poljoprivredi koji kombinuje aspekte ekologije i održive poljoprivrede. Ovaj pristup se fokusira na stvaranje poljoprivrednih sistema koji su produktivni, održivi i koji su u skladu sa prirodnim ekosistemima. Agroekologija podstiče korišćenje lokalno prilagođenih useva, očuvanje biodiverziteta, korišćenje prirodnih ciklusa i procesa te minimiziranje upotrebe hemijskih đubriva i pesticida. Cilj je stvaranje poljoprivrednih sistema koji su otporni na klimatske promene, ekonomski održivi i koji doprinose lokalnoj zajednici. Agroekologija takođe uključuje socijalne aspekte, kao što su pravičnost i pristup resursima, te se smatra ključnom za postizanje održive globalne prehrambene sigurnosti.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: