Šta je Vektorski Marketing?

Vektorski Marketing je marketinški pristup koji koristi direktne prodajne kanale za promociju proizvoda ili usluga potrošačima. Ovaj pristup često uključuje korišćenje prodajnih predstavnika koji direktno komuniciraju sa potrošačima, bilo lično, putem telefona ili interneta. Vektorski marketing omogućava direktnu interakciju s potrošačima i personalizovani pristup prodaji. Ovaj pristup zahteva efikasnu obuku prodajnog osoblja i etičke prakse […]

Šta je Međunarodni Marketing?

Međunarodni Marketing se odnosi na prakse i strategije koje koriste kompanije za promovisanje i prodaju svojih proizvoda i usluga na globalnom tržištu. Ovaj pristup zahteva razumevanje različitih kultura, jezika, zakonskih i ekonomskih sistema, kao i prilagođavanje marketinških strategija i proizvoda različitim međunarodnim tržištima. Međunarodni marketing zahteva prilagođavanje proizvoda i kampanja specifičnostima lokalnog tržišta. Ovaj pristup […]

Šta je zeleni marketing?

Zeleni marketing je strategija koja naglašava promociju proizvoda i usluga zasnovanih na njihovim ekološkim prednostima i održivosti. Ova vrsta marketinga fokusira se na razvoj i komunikaciju proizvoda koji su ekološki prihvatljivi, energetski efikasni, i koji doprinose smanjenju otpada i zagađenja. Ne samo da promoviše proizvode, već i podstiče promenu u ponašanju potrošača prema održivijem načinu […]

Šta je neuromarketing?

Neuromarketing je multidisciplinarno polje koje kombinuje principi neurologije i marketinga da bi razumelo potrošačko ponašanje. Fokusira se na proučavanje reakcija mozga na marketinške stimulanse. Neuromarketing koristi tehnike poput funkcionalne magnetne rezonance (fMRI) da analizira kako ljudi reaguju na reklame, brendove, i proizvode. Cilj je bolje razumeti šta motiviše potrošače, kako donose odluke, i šta privlači […]