Šta je Vektorski DNK?

Vektorski DNA odnosi se na DNK molekule koje se koriste kao alati za prenos genetskog materijala u ćelije. Ovi vektori su ključni u genetskom inženjeringu i molekularnoj biologiji, omogućavajući uvođenje novih gena ili RNK u ciljane ćelije. Vektorski DNK obično sadrži origin replikacije, koji omogućava njeno umnožavanje unutar ćelije, i marker gene za selekciju. Vektori se mogu klasifikovati kao plazmidi, virusni vektori, ili umetnuti DNK vektori, svaki sa specifičnim karakteristikama i primenama. Oni se koriste u genetskim istraživanjima, razvoju terapija, proizvodnji genetski modifikovanih organizama, i u mnogim drugim biotehnološkim primenama. Vektorska DNK je fundamentalna za tehnike kao što su rekombinantna DNK tehnologija i genska terapija.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: