Šta je Tekući račun?

U ekonomiji, tekući račun zemlje je jedna od dve komponente njenog platnog bilansa, druga je račun kapitala (takođe poznat kao finansijski račun). Tekući račun se sastoji od trgovinskog bilansa, neto primarne dobiti ili tekućeg računa platnog bilansa (zarade od stranih investicija umanjenih za plaćanja stranim investitorima) i neto novčanih transfera, koji su postojali u određenom vremenskom periodu. Bilans tekućeg računa je jedno od dva glavna merila spoljne trgovine zemlje (drugo je neto odliv kapitala). Suficit tekućeg računa pokazuje da je vrednost neto strane aktive (aktiva minus obaveze) povećana tokom određenog perioda, a deficit ukazuje na to da je smanjena. Obračun podrazumeva i državna i privatna plaćanja. S obzirom na to da se roba i usluge načelno troše u tekućem periodu, naziva se tekući račun.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: