Šta je Saturacija?

Nivo kiseonika ili saturacija u krvi je količina ovog dragocenog gasa koji kroz krvotok nose crvena krvna zrnca. Ove ćelije preuzimaju kiseonik iz pluća i nose ga u sve ostale delove tela. Naše telo, kao neki moćni računar, prati nivo zasićenosti krvi kiseonikom – saturaciju – i trudi se da ga stalno održi u određenim vrednostima.

To je neophodno kako bi svaka ćelija u telu imala dovoljno kiseonika.

Nivo kiseonika u krvi kod neke osobe pokazuje koliko je organizam u stanju da distribuira taj gas do ćelija, što je vitalno važno za naše zdravlje.

Najpouzdaniji test je analiza gasova u arterijskoj krvi. Uzorak arterijske krvi se najčešće uzima iz arterije podlaktice ili ušne školjke, i meri se količina kiseonika i ugljen dioksida kao i parcijalni pritisci. Pored gasova direktno se meri saturacija (zasićenost) krvi kiseonikom. To je procenat kiseonika vezan za hemoglobin. Saturacija kod zdravih osoba iznosi oko 97 – 98%, a toleriše se do 94%.

Neinvazivni metod merenja saturacije hemoglobina kiseonikom je pulsna oksimetrija. To je indirektni metod merenja. Pulsni oksimetar je uređaj koji omogućava proveru zasićenja arterijske krvi kiseonikom, kao i rad srca (puls). Pulsni oksimetar, kao uređaj malih dimenzija, postavlja se na prst i očitava se saturacija i frekvencija pulsa.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: