Šta je Proso?

Proso (/ˈmɪlɪts/) su grupa visoko varijabilnih trava malog semena. Koristi se za stočnu i ljudsku prehranu (kaša, peciva), alkoholnu industriju (pivo, alkoholna pića), postrna kultura.

Ove kulture su važni usevi u polusuvim tropima Azije i Afrike (posebno u Indiji, Maliju, Nigeriji i Nigeru), tako da se 97% proizvodnje prosa odvija u zemljama u razvoju. Ovaj usev je cenjen zbog svoje produktivnosti i kratke sezone uzgoja u uslovima suvih, visokih temperatura. Ove kulture su autohtone u mnogim delovima sveta. Najšire uzgajana kultura je afrički proso, koji je važan usev u Indiji i delovima Afrike. 

Postoje indikacije da su ljudi konzumirali proso pre oko 7000 godina i da je ova kultura potencijalno imala „ključnu ulogu u usponu višeusevne poljoprivrede i naseljavanje poljoprivrednih društava”.

 

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: