Šta je Paradigma?

Paradigma (iz starogrčkog παράδειγμα parádeigma, sastavljeno od παρὰ parà “pored” i δεικνύµι deiknymi “pokazati”, “učiniti razumljivim”); množina paradigme označava primer, uzor, uzorak, ocrtavanje, ili predrasudu.

Paradigma je skup osnovnih pretpostavki ili pravila koje uzimamo zdravo za gotovo u cilju poimanja stvarnosti i njenih pojava. U tom smislu lična paradigma je ono bitno što učitavamo prilikom našeg tumačenja stvari i pojava oko nas. Ljudi imaju različite paradigme kao pojedinci, porodica, grupe, narodi, struke itd. 

Paradigma stvara umni filter koji propušta samo one informacije koje mu se uklapaju u postojeću sliku sveta. Paradigma se može uporediti sa obojenim naočarama. Ako npr. paradigma ima zelenu boju oni koji gledaju kroz zelene naočare videće svet u zelenim nijansama.

 Dok ne skinu zelene naočare sve će im izgledati zeleno i zato će staviti ruku u vatru. Tek kada skinu “zelene naočare” shvatiće da stvari nisu nužno u zelenim nijansama već poprimaju drugačije nijanse zavisno od novih naočara koje stave. Paradigma se stvara preko informacija i iskustava u najranijem detinjstvu, pa nadalje u životu. Autoriteti su oni koji nameću paradigme.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: