Šta je Lepton?

Lepton je elementarna čestica na kojeune deluje jaka sila, čime se razlikuju od kvarkova, a zajedno s njima ubrajaju se u fermione.

Postoje tri poznate generacije parova leptona: elektron, mion i tau lepton koji nose jedinični električni naboj čine jedan član para, a drugi član je odgovarajući neutrino koji je neutralan i gotovo bez mase. Za svaku od ovih šest čestica postoji takođe i odgovarajuća antičestica, pri čemu su nabijene čestice negativne, a njihove antičestice pozitivne.

Leptone karakteriše zakon o očuvanju leptonskog broja – zbroj leptona (leptonski broj 1) i antileptona (leptonski broj -1) koji ulaze u reakciju jednak je broju leptona koji iz nje izlaze.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: