Šta je kvantna kriptografija?

Kvantna kriptografija je oblast koja koristi principe kvantne mehanike za obezbeđivanje sigurnosti podataka. Temelji se na kvantnim svojstvima čestica kao što su fotoni, za prenos informacija na način koji je teoretski nepristupačan za prisluškivanje. Kvantna kriptografija koristi fenomen kvantnog preplitanja i Heisenbergov princip neodređenosti da zaštiti prenos podataka. Jedan od ključnih aspekata je da svaki pokušaj prisluškivanja neizbežno menja stanje kvantnog sistema, čime se otkriva prisustvo prisluškivača. Ovo je oblast velikog interesa za stvaranje ultra-sigurnih komunikacijskih mreža. Kvantna kriptografija se smatra budućnošću sigurnosti podataka u eri kvantnih računara.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: