Šta je Hemijska kinetika?

Hemijska kinetika je grana fizičke hemije koja se bavi vremenskim aspektom hemijskih (reakciona kinetika) ili fizičko-hemijskih procesa (npr. difuzija, procesi koji se odvijaju na površini kao što je apsorpcija itd.). Kinetika se deli na dve podgrupe: mikrokinetiku (koja se bavi vremenskim aspektom neke reakcije) i makrokinetiku (koja se bavi uticajem spoljašnjih faktora na transport materije).

Sve hemijske reakcije teku određenom brzinom, koja prvenstveno zavisi od temperature i koncentracije materija koje reaguju. Neke reakcije su tako brze da izgledaju trenutne, npr. neutralizacija jake kiseline jakom bazom, a druge su veoma spore, npr. spajanje kiseonika i vodonika

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: