Šta je Gerontologija?

Gerontologija je naučna disciplina koja proučava proces starenja i sve aspekte života starijih osoba. Fokusira se na fizičke, mentalne, socijalne i emocionalne promene kod starijih osoba, kao i na izazove sa kojima se suočavaju. Gerontolozi istražuju kako starenje utiče na pojedince i društvo, uključujući zdravstvenu negu, penzijske sisteme i porodične odnose. Cilj ove discipline je poboljšanje kvaliteta života starijih osoba kroz naučna istraživanja, obrazovanje i primenu politika. Gerontologija igra ključnu ulogu u razvoju strategija i usluga koje podržavaju zdravo starenje i promovišu dobrobit starijih osoba.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: