Šta je Ekosistem?

Ekosistem je zajednica živih organizama u interakciji sa njihovim neživim okruženjem, koje zajedno čine funkcionalnu jedinicu. Ekosistemi mogu varirati po veličini od malih, kao što su akvarijumi, do veoma velikih, kao što su okeani ili prašume. Svaki ekosistem karakteriše složena mreža odnosa između organizama i njihovog okruženja, uključujući lanac ishrane, cikluse materijala, i energetske tokove.

Ekosistemi se mogu klasifikovati na osnovu njihovih bioma, kao što su tundre, šume, ili korali. Antropogeni uticaji, poput urbanizacije i zagađenja, značajno menjaju ekosisteme, često dovodeći do gubitka biodiverziteta. Očuvanje ekosistema je ključno za održivost naše planete, uključujući borbu protiv klimatskih promena.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: