Šta je Diverzifikacija?

Diverzifikacija u poslovnom smislu podrazumeva strategiju proširivanja proizvodne linije ili tržišta kako bi se smanjio rizik i povećala stabilnost. Ova strategija može uključivati ulazak u nove industrije, razvoj novih proizvoda ili usluga, ili širenje na nova geografska tržišta. Diverzifikacija može pomoći kompanijama da smanje zavisnost od jednog proizvoda ili tržišta, time smanjujući potencijalne finansijske rizike.

Pored proširenja proizvodnih i tržišnih linija, diverzifikacija uključuje i investicionu strategiju u kojoj investitori šire svoj portfelj kako bi smanjili rizik. Ova strategija je takođe važna u poljoprivredi, gde se smanjuje zavisnost od jednog usjeva ili tržišta. Diverzifikacija u korporativnom upravljanju može uključivati i akvizicije i spajanja.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: