Šta je Bioreaktor?

Bioreaktor je uređaj ili sistem koji koristi biološke procese za proizvodnju hemikalija, lekova, hrane ili energije. Ovi reaktori optimizuju uslove za rast i metabolizam određenih mikroorganizama ili ćelijskih kultura. Bioreaktori su ključni u biotehnologiji i farmaceutskoj industriji.

Bioreaktori se koriste i za proizvodnju biogoriva i održivih izvora energije. Oni su ključni u razvoju metoda za efikasno recikliranje otpada. U bioreaktorima se takođe proučavaju složeni ekosistemi, kao što su mikrobiomi.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: