Šta je Bioklimatologija?

Bioklimatologija je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem uticaja klimatskih faktora na žive organizme, ekosisteme i na zdravlje ljudi. Izraz “bioklimatologija” potiče od grčkih reči “bios” što znači život i “klima” što se odnosi na atmosferske uslove. Ova nauka kombinuje principe meteorologije i ekologije kako bi razumela kako klimatske promene, kao što su temperatura, vlažnost vazduha, sunčevo zračenje i padavine, utiču na fiziologiju i ponašanje živih bića. U kontekstu globalnih klimatskih promena, bioklimatologija ima ključnu ulogu u razumevanju i predviđanju uticaja koje ove promene imaju na biodiverzitet, poljoprivredu, šumarstvo i ljudsko zdravlje, te doprinosi razvoju strategija prilagođavanja i ublažavanja posledica.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: