Šta je Aktivni Ugalj?

Aktivni ugalj je posebno pripremljena vrsta ugljenika porozne kristalne strukture koja se obično koristi za apsorpciju gasova i para. Prostori pora u aktivnom uglju ne prelaze veličinu od 10 Angstrema.

Sirovine za proizvodnju su razne vrste prirodnog uglja, drvo, i koštice biljnih plodova. Tokom proizvodnje se vrši odstranjivanje vode (dehidratacija) a potom aktivacija (uklanjanje neugljeničnih jedinjenja). Aktivacija se vrši na visokoj temperaturi u posebnim pećima djelovanjem hemijskih materija aktivatora (cink-hlorid, fosforna kiselina, amonijum rodanid, kalijum karbonat).

Aktivni ugalj se u vojsci koristi za izradu cedila gas-maske i filtera za vazduh kod skloništa. Radi bolje zaštite od bojnih otrova dodaju se često hemoadsorpcioni i katalitički dodaci.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: